Temuduga Jawatan Kerajaan Arkitek Gred J41

Arkitek J41

 

Temuduga Arkitek J41 bakal dilangsungkan pada 22-10-2013 mengikut jadual terkini temuduga sektor awam.

 

Arkitek J41

Syarat Lantikan Arkitek J41    

 

 

Ijazah Sarjana Muda Seni Bina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
[ Gaji Permulaan : RM2,567.28 ]dan

 

 

LULUS B.M. (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

 

 

arkitekgredj41

 

 

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan Arkitek J41  

 

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Teknik (Seni bina) adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk KPSL ke jawatan Arkitek Gred J41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

 

Mempunyai kelayakan di atas; atau

 

LULUS Peperiksaan Badan Ikhtisas Bahagian I dan II anjuran Lembaga Arkitek Malaysia/Persatuan Arkitek Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan

 

Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

 

 

 

Deskripsi Tugas Arkitek J41

 

Merancang, mereka bentuk bangunan baru, menerima dan mengkaji ringkasan projek (project’s brief), melawat tapak projek, menyediakan lukisan, lakaran reka bentuk (sketch drawings) reka bentuk terperinci, lukisan kerja (working drawings) dan penentuan (specifications).

 

Arkitek J41

Speak Your Mind

*