Peperiksaan Jawatan Pegawai Pembangunan Masyarakat S41 2013

Peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat

 

Peperiksaan bertulis jawatan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41 bakal berlangsung pada 15 Jun 2013 berdasarkan jadual peperiksaan di Portal SPA :

 

http://www.spa.gov.my/Portal/Jadual_Peperiksaan

 

Calon yang layak akan dipanggil untuk seisi peperiksaan sebagai peringkat saringan I bagi memilih calon yang layak ke peringkat pemilihan seterusnya.

 

Adakah anda salah seorang calon yang dipanggil untuk seisi peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat S41 2013? Entri ini akan menerangkan secara ringkas tentang peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat dan aspek-aspek penting yang berkaitan.

 

Untuk menempatkan diri dalam kumpulan penjawat awam bagi jawatan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41, anda perlu peringkat saringan pemilihan pertama iaitu peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat.

 

peperiksaan pegawai pembangunan masyarakat

 

==========================================================
Format Peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41
==========================================================

 

Format Peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41 mempunyai sedikit perbezaan dengan peperiksaan Pegawai Tadbir Diplomatik di mana hanya 4 seksyen sahaja berbanding 5 seksyen penilaian pada peperiksaan Pegawai Tadbir Diplomatik. Tetapi secara umumnya semua 4 seksyen tersebut sama.

 

Untuk seksyen A mungkin berbeza dengan tambahan soalan berkait rapat dengan jawatan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41 ini. Isu-isu berkaitan ‘PERPADUAN Negara’ dan ‘INTEGRITI Nasional’ antara isu yang berkait rapat dengan tugas jawatan ini. Calon juga harus peka dengan beberapa inisiatif Jabatan ini seperti ‘rukun tetangga (RT)’, kerja-kerja sosial dan lain-lain lagi.

 

Peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41 ini bertujuan mengukur daya pemikiran serta kebolehan calon mengaplikasi maklumat yang diperolehi melalui latihan akademik, bacaan dan pengalaman. Calon-calon yang menduduki peperiksaan adalah dari pelbagai jurusan. Maka soalan-soalan yang dikemukakan meliputi pelbagai bidang dan mempunyai skop yang luas.

 

Klik SINI Untuk Memiliki Rujukan Lengkap Exam Pegawai Pembangunan Masyarakat

 

Peperiksaan ini mengandungi satu (a) bahagian iaitu Kecenderungan iaitu:

 

BAHAGIAN I – KECENDERUNGAN
Seksyen A – Pengetahuan Am
Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah
Seksyen C – Esei Bahasa Melayu
Seksyen D – Esei Bahasa Inggeris

 

Seksyen A – Pengetahuan Am

Dalam seksyen ini, calon dikehendaki mengetahui secara umum berkaitan bidang kerja sosial, integrasi nasional, keharmonian dan perpaduan negara, teknologi maklumat dan komunikasi, dasar-dasar awam dan pentadbiran negara serta lain-lain perkembangan semasa didalam dan luar negara.

 

Masa : 40 minit
Bilangan Soalan : 50 soalan
Markah : 30

 

Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah

 

Dalam seksyen ini calon-calon dikehendaki menyelesaikan masalah-masalah dengan menggunakan pendekatan seperti berikut:

(i) Kemahiran Logik
(ii) Kemahiran Menginterpretasikan Data
(iii) Konsep Matematik

 

(i) Kemahiran Logik
Dalam seksyen ini calon dikehendaki menggunakan kemahiran logik untuk memilih jawapan yang tepat atau mengenal pasti jawapan yang salah.

 

(ii) Kemahiran Menginterpretasikan Data
Beberapa masalah akan dikemukakan menggunakan pelbagai perangkaan dan calon dikehendaki menganalisa data-data tersebut untuk menyelesaikannya. Bagi memudahkan calon menjawab, penggunaan graf, jadual dan sebagainya digalakkan.

(iii) Konsep Matematik
Konsep Matematik yang digunakan termasuklah kemahiran numeric serta kuantitatif untuk mengukur kemahiran asas Matematik, pemahaman konsep dan kebolehan untuk berfikir secara kuantitatif yang sesuai dengan tugas sebagai Pegawai Psikologi. Asas-asas Matematik yang digunakan adalah tidak melebihi sukatan pelajaran tingkatan 5 (Sijil Pelajaran Malaysia). Oleh yang demikian, adalah dianggap tahap kesukaran sesuai untuk semua calon kerana telah melalui tingkatan 5.

 

Masa : 45 minit
Bilangan Soalan : 40 soalan
Markah : 30

 

>>KLIK SINI Untuk Pakej Rujukan Exam Pegawai Pembangunan Masyarakat 2013<<

 

Seksyen C – Esei Bahasa Melayu

Tujuan seksyen ini adalah untuk mengukur daya kreativiti dan kebolehan calon dalam penguasaan Bahasa Melayu. Penilaian adalah berdasarkan pendapat-pendapat calon yang disusun dengan jelas, teratur dan munasabah.

 

Soalan : Tiga (3) Soalan Pilih Satu (1)

 

Masa : 1 jam
Markah : 20
Panjang Esei : Bebas

Seksyen D – Esei Bahasa Inggeris

 

Tujuan seksyen ini adalah untuk mengukur daya kreativiti dan kebolehan calon dalam penguasaan Bahasa Inggeris. Penilaian adalah berdasarkan pendapat-pendapat calon yang disusun dengan jelas, teratur dan munasabah.

 

 


==========================================================
Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41
==========================================================

 

BAHAGIAN I : KECENDERUNGAN

 

Seksyen A –  Pengetahuan Am

Seksyen B –  Daya Menyelesaikan Masalah

Seksyen C –  Esei Bahasa Melayu

Seksyen D –  Esei Bahasa Inggeris3

Seksyen A – Pengetahuan Am

 

Dalam seksyen ini, calon dikehendaki mengetahui secara umum berkaitan bidang kerja sosial, integrasi nasional, keharmonian dan perpaduan negara, teknologi maklumat dan komunikasi, dasar-dasar awam dan pentadbiran negara serta lain-lain perkembangan     semasa didalam dan luar negara.

 

Masa : 40 minit

Bilangan Soalan : 50 soalan

Markah : 30

 

==========================================================
Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41 – Seksyen A
==========================================================

 

1.Dasar Sosial Negara mempunyai objektif utama seperti berikut kecuali

A      menjana sinergi multisektor.

B      berdaya tahan dan mengekalkan sistem demokratik.

C      membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat.

D      memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan dan perkhidmatan sosial.

 

Jawapan : B

 

2.Klinik Nur Sejahtera LPPKN adalah sebuah klinik yang berkonsepkan kesejahteraan yang merupakan satu inisiatif pihak LPPKN.

Perkhidmatan yang disediakan oleh Klinik Nur Sejahtera LPPKN ialah :

 

I      pengurusan menopaus.

II     saringan kanser reproduktif.

III    ujian makmal yang komprehensif.

IV    perkhidmatan perancang keluarga.

 

A      I, II dan III

B      I, II dan IV

C      I, III dan IV

D     I, II, III dan IV

 

Jawapan : D4

 

Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah

 

Dalam seksyen ini calon-calon dikehendaki menyelesaikan masalah-masalah dengan menggunakan pendekatan seperti berikut:

(i)Kemahiran Logik
(ii)Kemahiran Menginterpretasikan Data
(iii)Konsep Matematik

 

(i)Kemahiran Logik

Dalam seksyen ini calon dikehendaki menggunakan kemahiran  logik untuk memilih jawapan yang tepat atau mengenal pasti jawapan yang salah.

 

(ii)Kemahiran Menginterpretasikan Data

 

Beberapa masalah akan dikemukakan menggunakan pelbagai perangkaan dan calon dikehendaki menganalisa data-data tersebut untuk menyelesaikannya. Bagi memudahkan calon menjawab, penggunaan graf, jadual dan sebagainya digalakkan.

 

 

(iii) Konsep Matematik

Konsep Matematik yang digunakan termasuklah kemahiran numeric serta kuantitatif untuk mengukur kemahiran asas Matematik, pemahaman konsep dan kebolehan untuk berfikir secara kuantitatif yang sesuai dengan tugas sebagai Pegawai Psikologi. Asas-asas Matematik yang digunakan adalah tidak melebihi sukatan pelajaran tingkatan 5 (Sijil Pelajaran Malaysia). Oleh yang demikian, adalah dianggap tahap kesukaran sesuai untuk semua calon kerana telah melalui tingkatan 5.

 

Masa : 45 minit

Bilangan Soalan : 40 soalan

Markah : 30

 

==========================================================
Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41 – Seksyen B
==========================================================

 

1.30, 32, 36 , X , 60, 92

 

Apakah X?

 

A.  38

B.  40

C.  44

D.  48

 

Jawapan : C

 

2.Rajah di atas menunjukkan satu nombor perpuluhan. Berapakah hasil tambah digit 3dan 7 dalam nombor di atas?

 

A.  300.7

B.  30.7

C.  3.07

D.  3.7

 

Jawapan : C

 

Seksyen C – Esei Bahasa Melayu

 

Tujuan seksyen ini adalah untuk mengukur  daya kreativiti dan kebolehan calon dalam penguasaan Bahasa Melayu. Penilaian adalah berdasarkan pendapat-pendapat calon yang disusun dengan jelas, teratur dan munasabah.

 

Soalan : Tiga (3) Soalan Pilih Satu (1)

 

Masa : 1 jam

Markah : 20

Panjang Esei : Bebas

 

==========================================================
Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41 – Seksyen C
==========================================================

 

1.Gagasan 1Malaysia : Harapan baru rakyat Malaysia. Bincangkan.

 

2.Anda sebagai seorang Pegawai Pembangunan Masyarakat. Jelaskan peranan anda dalam membentuk kepimpinan kampung yang unggul.

 

Seksyen D – Esei Bahasa Inggeris

Tujuan seksyen ini adalah untuk mengukur  daya kreativiti dan kebolehan calon dalam penguasaan Bahasa Inggeris. Penilaian adalah berdasarkan pendapat-pendapat calon yang disusun dengan jelas, teratur dan munasabah.

 

Soalan : Tiga (3) Soalan Pilih Satu (1)

 

Masa : 1 jam

Markah : 20

Panjang Esei : Bebas

 

==========================================================
Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41 – Seksyen D
==========================================================

 

1.Children learn best by observing the behavior of adults and copying it. Discuss.

2.What dangers are there for a society which depends on computer screens rather than face-to-face contact for its main means of communication?

 

==========================================================
Pakej Rujukan Peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41
==========================================================

 

Pakej Rujukan Peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41 menyediakan pelbagai informasi dan tips yang dapat membantu calon melengkapkan diri untuk melangkah yakin menjalani seisi peperiksaan pada 15 Jun 2013 nanti. Ianya dihasilkan oleh Team Info Kerjaya [sebelum ini dikenali dengan nama Team TipsPTD] yang telah terbukti kredibiliti dalam membantu calon peperiksaan Pegawai Tadbir Diplomatik LULUS sejak tahun 2009.

 

 

Pakej yang ditawarkan ini boleh membantu melengkapkan diri serta meningkatkan prestasi diri calon untuk LULUS Peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41. Kandungan pakej ini juga meliputi semua bahagian yang bakal dilalui oleh calon. Set lengkap contoh soalan meliputi semua seksyent disediakan bagi membantu calon dalam melakukan persediaan dan melangkah yakin menghadiri peperiksaan.

 

Klik SINI Untuk Mendapatkan Pakej Rujukan Exam Pegawai Pembangunan Masyarakat

 

Lengkapkan diri anda sebelum melangkah masuk ke dewan peperiksaan dengan yakin. Elakkan diri anda dari tergolong dalam salah satu dari 3 sebab yang menjadi ‘pendorong’ kegagalan iaitu :

 

1-Hanya berserah pada nasib
2-Tidak berusaha untuk mencapai matlamat yang diinginkan
3-Tiada ilmu / rujukan yang sesuai sebagai persediaan.

 

Majoriti calon peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41 gagal adalah berdasarkan 3 sebab tersebut. Situasi ini menunjukkan anda memerlukan pakej rujukan ini sebagai persediaan efektif menghadiri seisi peperiksaan dan LULUS cemerlang!

 

==================================
####JAMINAN PULANGAN WANG 100%####
==================================

 

Penulis pakej rujukan ini menawarkan jaminan pulangan wang sekiranya pembeli tidak berpuas hati dengan isi kandungan yang disampaikan. Sebagai pembeli, anda sebenarnya tiada risiko.

 

Klik SINI Untuk Mendapatkan Pakej Rujukan Exam Pegawai Pembangunan Masyarakat

 

Mudah-mudahan perkongsian ilmu menerusi pakej rujukan ini dapat membantu anda untuk LULUS peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat S41. Beli dan praktikkan ilmunya. Anggap ini adalah pelaburan untuk meningkatkan peluang anda berjaya dalam peperiksaan yang akan diadakan pada 15 Jun 2013 ini.

 

Selamat Maju Jaya buat calon exam Pegawai Pembangunan Masyarakat 2013 !

Peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat

Comments

  1. gyjslmuqf fscri hotxdlh cgwb knkmuvyleoukikq

  2. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this blog. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your site?

  3. A person essentially help to make seriously articles I might state. That is the first time I frequented your website page and so far? I amazed with the research you made to create this actual publish amazing. Wonderful activity!

  4. Hi and thanks for building this sort of a very good online site. I think its great.

  5. Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you spending some time and energy to put this informative article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

Trackbacks

  1. […] pengambilan besar-besaran akan diambil bagi jawatan Pegawai Pembangunan Masyarakat. Ini kerana, peperiksaan bertulis Pegawai Pembangunan Masyarakat  yang terakhir dibuat adalah pada tahun 2010 yang […]

  2. […] jawatan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41 ini akan dilaksanakan bermula daripada 15 Jun 2013 dan akan tamat pada 23 Jun […]

  3. […] menempatkan diri dalam kumpulan penjawat awam bagi jawatan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41, anda perlu peringkat saringan pemilihan pertama iaitu peperiksaan Pegawai Pembangunan […]

Speak Your Mind

*