Pemeriksa Kilang & Jentera Gred J41

Pemeriksa Kilang & Jentera Gred J41

 

 

Temuduga Pemeriksa Kilang & Jentera Gred J41

 

 

Tarikh : 22-10-2013 hingga 08-11-2013

 

 

Link Semakan Layak Temuduga Pemeriksa Kilang & Jentera Gred J41

 

http://domino.spa.gov.my/online/jadual_temuduga.php 

http://domino.spa.gov.my/online/jadual_temuduga.php 

 

 

Kumpulan: Pengurusan dan Profesional

Kem./Jab.: Kementerian Sumber Manusia

Jadual Gaji

GAJI MINIMUM : RM2,359.72

GAJI MAKSIMUM : RM6,896.67

KENAIKAN TAHUNAN : RM225.00

Pemeriksa Kilang & Jentera Gred J41

 

Syarat Lantikan Pemeriksaan Kilang & Jentera Gred J41  

 

 

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
[ Gaji Permulaan : RM2,359.72 ]

 

 

dan

 

 

lulus B.M. (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

 

 

pemeriksakilangjenteragredj41

 

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan Pemeriksaan Kilang & Jentera Gred J41

 

 

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk KPSL ke jawatan Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

 

 

Mempunyai kelayakan di atas;

 

 

atau

 

 

Peperiksaan Badan Ikhtisas Bahagian I dan II anjuran Lembaga Jurutera Malaysia/Institut Jurutera Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;

 

 

dan

 

 

Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

 

 

 

 

Deskripsi Tugas Pemeriksaan Kilang & Jentera Gred J41

 

 

Menyemak reka bentuk dan membuat pemeriksaan ke atas pengandung tekanan, mesin angkat dan alat-alat keselamatan bagi jentera-jentera semasa pembinaan dan yang digunakan di tempat kerja. Membuat pemeriksaan di tapak pembinaan bangunan dan kerja-kerja kejuruteraan.

 

 

Menyiasat aduan-aduan dan kemalangan di tempat kerja dan membuat laporan serta membuat kerja-kerja pemantauan untuk kesihatan industri.

 

 

5 TIPS SOALAN UNTUK CALON TEMUDUGA KERJA KERAJAAN GRED J

 

–>Pengalaman Kerja

–>Subjek / Projek Semester Akhir Di Universiti

–>Penyelesaian Masalah

–>Teknikal

–>Pengetahun Am / Umum

Pemeriksa Kilang & Jentera Gred J41

Speak Your Mind

*