Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41

Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41

 

 

Seisi temuduga jawatan kerajaan Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41 akan dilangsungkan pada 22/10/2013-31/10/2013 mengikut takwim yang diumumkan oleh pihak SPA.

 

 

 

Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41

 

KLIK SINI UNTUK SEMAKAN LAYAK TEMUDUGA PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED F41

 

 

 

Statistik Pengambilan Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41

 

 

 

pegawaiteknologimaklumatgredf41

 

Jumlah Permohonan : 16042

Calon Temuduga : 528

Bilangan Kekosongan : 40

Calon Simpanan : 60

 

Info [www.spa.gov.my]

 

 

 

 

Info Umum Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41

 

 

Kumpulan: Pengurusan dan Profesional

Kem./Jab.: Kementerian Kesihatan Malaysia

 

 

Jadual Gaji:

GAJI MINIMUM : RM1,939.89
GAJI MAKSIMUM : RM6,873.16
KENAIKAN TAHUNAN : RM225.00

 

 

Syarat Lantikan Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41    

 

 

Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam bidang Sains Makanan dan Pemakanan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
[ Gaji Permulaan : RM2,147.45 ]

 

 

atau

 

 

Bachelor Sains dan Teknologi Makanan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada UPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
[ Gaji Permulaan : RM2,251.23 ]

 

 

dan

 

 

LULUS B.M. (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

 

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41

 

 

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi Makanan adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk KPSL ke jawatan Pegawai Teknologi Makanan Gred C41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan :

 

 

mempunyai kelayakan seperti di atas ;

 

dan

 

berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

 

 

 

Deskripsi Tugas Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41    

 

 

Menjalankan tugas-tugas kawalan keselamatan dan kualiti makanan ke atas industri makanan, pematuhan makanan domestik dan import, kawalan eksport makanan serta analisis makanan berdasarkan Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya.

 

 

Pegawai Teknologi Makanan Gred F41 juga bertanggungjawab menjalankan aktiviti-aktiviti surveilan dan analisis risiko keselamatan makanan, codex dan standard, dasar keselamatan makanan, pensijilan halal dan memastikan keselamatan makanan di Tadika KEMAS.

 

 

 

 

 

Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41

Speak Your Mind

*