Soalan Peperiksaan Penguasa Kastam

Peperiksaan Penguasa Kastam

Peperiksaan Penguasa Kastam

Sempena Peperiksaan Penguasa Kastam 2014 yang bakal diadakan pada 6 Sept 2014 ini, banyak yang bertanya berkenaan soalan peperiksaan penguasa kastam dalam minggu ni…Ramai yang dipanggil hadiri exam kastam 2014 ini.

Salam hormat buat semua, pembaca blog ini.

Dalam minggu ni, saya banyak menerima emel, sms, panggilan telefon dari pembaca blog, dan juga subscribers kerja-kerajaan.com yang meminta tips berkenaan peperiksaan online penguasa kastam  W41 Ramai juga yang meminta saya sediakan panduan soalan penguasa kastam 2014 atau panduan peperiksaan penguasa kastam ini. Saya tiada sediakannya, tapi anda boleh dapatkannya di web di bawah.

Sebenarnya, untuk makluman anda, peperiksaan online penguasa kastam W41 ni lebih kurang sama saja seperti peperiksaan  online yang pernah dijalankan sebulan dua sebelum ini.  Cuma, ianya ada sedikit perbezaan.

Dalam peperiksaan online penguasa kastam W41 ini, soalan-soalan terdiri dari 4 seksyen sahaja iaitu:

Seksyen A – Pengetahuan Am mengenai Malaysia dan Alam Sekeliling.
Seksyen B – Daya menyelesaikan masalah.
Seksyen C – Psikometrik

Soalan exam kastam 2014 ini bertujuan menguji kebolehan calon berfikir secara sistematik. Di samping itu, ia juga bertujuan menguji sejauh mana calon dapat menggunakan ilmu pengetahuan yang telah diperolehi melalui latihan akademik, bacaan dan pengalamannya. Adalah ditegaskan di sini bahawa soalan peperiksaan penguasa kastam ini tidak sekali-kali bertujuan mengukur ilmu pengetahuan calon semata-mata dalam sesuatu bidang yang khusus. Soalan exam jawatan penguasa kastam 2014 yang dikemukakan meliputi berbagai-bagai lapangan ilmu pengetahuan.

Calon-calon yang mengambil peperiksaan ini adalah dari beraneka jurusan dan soalan-soalanexam jawatan penguasa kastam 2014  juga adalah dari berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan. Oleh yang demikian, mungkin ada soalan-soalan yang anda tidak boleh menjawab kerana diluar bidang ilmu pengetahuan anda tetapi anda tidak perlu bimbang kerana ada pula soalan-soalan yang anda seharusnya boleh menjawab sebab perkara-perkara itu di dalam bidang ilmu pengetahuan anda. Tegasnya peperiksaan ini adalah adalah untuk menguji kematangan pemikiran anda yang telah anda semai dan pupuk sepanjang riwayat persekolahan dan pengajian anda. Kesimpulannya matlamat akhir peperiksaan ini adalah untuk mengukur kualiti dan potensi anda sebagai bakal Penguasa kastam W41.

Kelulusan dalam peperiksaan ini adalah satu daripada syarat lantikan. Peperiksaan ini bertujuan menguji kebolehan calon berfikir secara sistematik. Di samping itu, ia juga bertujuan menguji sejauh mana calon dapat menggunakan ilmu pengetahuan yang telah diperolehi melalui latihan akademik, bacaan dan pengalamannya. Adalah ditegaskan di sini bahawa peperiksaan ini tidak sekali-kali bertujuan mengukur ilmu pengetahuan calon semata-mata dalam sesuatu bidang yang khusus. Soalan-soalan yang dikemukakan meliputi berbagai-bagai lapangan ilmu pengetahuan.

Soalan Peperiksaan Penguasa Kastam

Peperiksaan ini mempunyai satu (1) bahagian dan dibahagikan kepada lima (6) seksyen seperti berikut :

Seksyen A – Pengetahuan Am mengenai Malaysia dan Alam Sekeliling.
Seksyen B – Daya menyelesaikan masalah.
Seksyen C – Psikometrik

SEKSYEN A – PENGETAHUAN AM MENGENAI MALAYSIA DAN ALAM SEKELILING  Soalan Peperiksaan Penguasa Kastam

Masa : 45 minit

Bilangan Soalan : 60

Markah : 30

Di dalam soalan peperiksaan penguasa kastam ini calon dikehendaki mengetahui secara umum perkara-perkara berkaitan dengan pemerintahan di Malaysia dan perkara-perkara lain berkenaan dengan politik, ekonomi, sosial, sains, teknologi, sastera, kebudayaan, kesenian, muzik, sukan dan lain-lain perkembangan di seluruh dunia pada amnya dan khususnya yang ada kena mengena dengan Malaysia. Perkara ini terlalu umum dan tidak ada buku-buku teks yang tertentu untuk dibaca dan soalan-soalan akan disediakan begitu meluas. Soalan-soalan akan ditarafkan kepada peringkat pengetahuan am yang difikirkan patut diketahui oleh rakyat Malaysia yang mempunyai Ijazah Sarjana Muda di dalam aneka lapangan akademik. Siswazah-siswazah yang selama ini mengikuti perkembangan-perkembangan dunia melalui surat khabar, majalah dan buku-buku akan mudah menjawab soalan-soalan ini. Tujuan seksyen ini adalah untuk menguji daya kesedaran calon terhadap perkara yang berlaku di dunia sekelilingnya pada amnya dan Malaysia khasnya.

Contoh Soalan

1. Deklarasi Kuala Lumpur 1971 ialah satu persetujuan mengenai :

A. Penubuhan ASEAN.
B. Penubuhan kawasan aman, bebas dan berkecuali di Asia Tenggara.
C. Penubuhan pasaran bersama untuk ASEAN.
D. Keputusan Filipina berkenaan dengan pengguguran tuntutan Kerajaan mereka ke atas Sabah.
E. Penubuhan pakatan Ketenteraan di antara negara-negara ASEAN.
Jawapan – B 

2. Apabila Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri, baginda hendaklah memilih seorang Ahli Dewan Rakyat yang boleh mendapat sokongan majoriti dan ia mestilah seorang yang

A. Beragama Islam.
B. Pernah menjadi Menteri Kabinet.
C. Keturunan Melayu.
D. Menjadi warganegara mengikut operasi undang-undang.
E. Menjadi warganegara secara masukan.
Jawapan – D 

SEKSYEN B – DAYA MENYELESAIKAN MASALAH  Soalan Peperiksaan Penguasa Kastam

Masa : 45 minit
Bilangan Soalan : 40
Markah : 20

Di dalam kertas ini calon-calon dikehendaki menyelesaian masalah-masalah dengan menggunakan :

i. Logik untuk menyelesaikan masalah;
ii. Menginterpretasi Data; dan
iii. Konsep-konsep matematik.

(I) Kebolehan menggunakan logik untuk menyelesaikan masalah.

Di dalam soalan ini calon-calon dikehendaki menggunakan kepintaran pemikiran dan juga logik untukmemberi jawapan yang tepat ataupun untuk jawapan-jawapan yang salah. Calon-calon akan diberi berbagai-bagai masalah. Calon-calon dikehendaki menggunakan segala kepintaran berfikir untuk mencari jawapan.

Contoh Soalan 

1. Sila pilih kenyataan-kenyataan yang boleh dipercayai yang telah diberikan oleh individu berikut :

Peguambela : ”Yang dituduh tidak bersalah kerana ia tidak berada di tempat kejadian jenayah berlaku”.

Jururawat : ”Jika anda makan ubat ini tiga (3) kali sehari, awak akan sembuh dengan segera”.

Profesor : ”Keadaan Inflasi Di Malaysia akan Ekonomi berkurangan dalam masa dua (2) tahun lagi memandangkan perkembangan ekonomi dunia sekarang”.

Penganggur : ”Saya sudah memohon kerja di lima buah tempat, tetapi semua memberi jawapan tidak ada kerja kosong”.

A. Peguambela.
B. Jururawat.
C. Profesor Ekonomi.
D. Penganggur.
E. Peguambela dan Jururawat.
Jawapan – D 

Penjelasan 

Kenyataan peguambela tidak boleh diterima kerana ia adalah satu kenyataannya sahaja, yang mungkin tidak berbukti, yang memutuskan secara muktamat ialah Hakim. Lagi pun peguambela sudah tentu menyebelahi pihak anak guamnya.

Kenyataan Jururawat tidak boleh diterima kerana Jururawat tidak dapat menjamin penyakit boleh sembuh.

Kenyataan Profesor Ekonomi tidak boleh diterima kerana ia merupakan satu ramalan sahaja.

Hanya kenyataan penganggur sahaja yang boleh diterima kerana ia adalah kenyataan benar berlaku kepadanya.

2. Mengikut undang-undang perbuatan mencuri adalah mengambil harta orang lain dengan tujuan melarikan harta itu daripada yang mempunyainya.

Pada suatu hari Y telah pergi ke kedai dan mengambil sebungkus coklat dengan tidak membayar dan telah memakan coklat tersebut. Sehari kemudian Y berperasaan kesal dan telah balik ke kedai tersebut dan membuat pengakuan bahawa ia telah mengambil coklat itu. Dia juga meminta maaf dan sanggup membayar balik harga coklat itu. Tuan punya kedai itu tidak mahu menerima bayaran da sebaliknya telah membuat laporan kepada Polis. Dalam keadaan ini mengikut petikan Undang-undang seperti di atas, Y adalah

A. Tidak bersalah kerana ia sanggup membayar coklat tersebut.
B. Bersalah kerana tuan punya kedai tidak memaafkannya.
C. Bersalah kerana mengambil coklat itu tanpa bayaran.
D. Tidak bersalah kerana ia telah membuat pengakuan ia mengambil coklat itu dengan sengaja.
E. Tidak bersalah kerana ia telah meminta maaf.
Jawapan – C 

Penjelasan 

Persoalan pokok di sini ialah sama ada perbuatan Y itu dianggap senagai mencuri atau tidak disisi Undang-undang. Nyata sekali Y telah mengambil coklat itu dan memakannya dan dengan itu, ”melarikan harta itu daripada yang mempunyainya”. Dengan itu Y adalah bersalah. Oleh yang demikian jawapan yang boleh diterima ialah di antara B dan C. Y bersalah bukan kerana tidan dimaafkan oleh tuan punya kedai tetapi Y bersalah kerana telah mengambil coklat itu tanpa bayaran. Soal sama ada tuan kedai memaafkannya atau tidak, tidak timbul. Oleh yang demikian jawapan yang paling tepat ialah C.

(II) Kebolehan Menginterpretasi Data 

Calon akan diberikan beberapa masalah yang menggunakan berbagai perangkaan. Daripada berbagai-bagai perangkaan ini calon dikehendaki menganalisanya untuk meyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan. Untuk memudahkan calon memberi jawapan, calon-calon adalah digalakkan menggunakan graf, jadual dan sebagainya.

Contoh Soalan 

Sila gunakan jadual berikut untuk menjawab soalan-soalan berikutnya :-
Kadar cukai Di Malaysia

0 – 5000 2,500 @ 6% = 150
+ 2,500 @ 9% = 225

5,000 – 7,500 5,000 = 375
+ 2,500 12% = 300

7,500 – 10,000 7,500 = 675
+ 2,500 15% = 375

10,000 – 15,000 10,000 = 1,050
+ 5,000 20% = 1,000

15,000 – 20,000 15,000 = 2,050
+ 5,000 25% = 1,250

20,000 – 25,000 20,000 = 3,350
+ 5,000 30% = 1,500

25,000 – 35,000 25,000 = 4,800
+ 10,000 35% = 3,500

35,000 – 50,000 35,000 = 8,300
+ 15,000 40% = 6,000

50,000 – 75,000 50,000 = 14,300
+ 25,000 45% = 11,250

75,000 – 100,000 75,000 = 22,500
+ 25,000 50% = 12,500

1. Jumlah cukai yang dibayar bagi pendapatan bercukai yang berjumlah RM 8,500 ialah

A. RM 815
B. RM 825
C. RM 820
D. RM 1,050
Jawapan – B 

2. Pendapatan bercukai anda tahun ini ialah RM 20,000 dan pada tahun hadapan anda akan mendapat pendapatan bercukai sebanyak RM 23,000. Berapakah jumlah cukai tambahan yang harus anda bayar bagi tahun hadapan?

A. RM 200
B. RM 300
C. RM 900
D. RM 1,500
E. RM 2,400
Jawapan – C 

3. Jika anda membayar cukai RM 240 bagi tahun 1996 berapakah pendapatan bercukai anda bagi tahun tersebut?

A. RM 3,000
B. RM 5,000
C. RM 3,500
D. RM 4,500
E. RM 4,750
Jawapan – C 

(III) Menyelesaikan Masalah Dengan Menggunakan Konsep-konsep Matematik.  Soalan Peperiksaan Penguasa Kastam

Konsep matematik yang digunakan termasuklah algebra dan geometri. Asas-asas matematik yang digunakan adalah tidak melebihi sukatan peperiksaan tingkatan 5 (SPM). Oleh yang demikian adalah dianggap soalan-soalan ini sesuai untuk semua calon kerana semua calon telah melalui Tingkatan 5. Walaupun ada calon yang pengkhususannya ialah matematik di peringkat universiti, ini tidak bermakna lebih mudah bagi mereka menjawab daripada calon-calon yang lain kerana soalan-soalan ini adalah lebih merupakan soalan logik, hanya penyelesaian masalah memerlukan pengetahuan konsep-konsep matematik di peringkat Tingkatan 5.

Contoh Soalan 

1. Dalam satu pertandingan Bola Sepak sebanyak 8 pasukan mengambil bahagian. Jika perlawanan diadakan secara liga (setiap pasukan mesti bertemu antara satu sama lain) berapakah jumlah perlawanan yang akan dilangsungkan dalam pertandingan tersebut?

A. 28
B. 49
C. 56
D. 62
E. 64
Jawapan – A 

Cara mendapatkan jawapan 

Ada 8 pasukan yang mengambil bahagian. Tiap-tiap pasukan mesti bertemu antara satu dengan lain. Oleh itu tiap-tiap pasukan mesti bermain sebanyak 7 kali. Ini bermakna terdapat 56 (8 x 7) permainan, tetapi satu pasukan bertemu dengan pasukan lain hanya sekali. Oleh itu untuk mengelakkan pengiraan dua kali permainan maka jumlah permainan ialah 8×7/2 = 28

1. Di dalam sebuah kelas ada 40 orang penuntut. 90% daripada mereka mengambil peperiksaan; 3/4 daripada yang mengambil peperiksaan itu telah lulus. Berapakah jumlah penuntut yang lulus?

A. 27
B. 30
C. 33
D. 36
E. 37
Jawapan – A 

Cara mendapat jawapan 

90% daripada 40 = 36
3/4 daripada 36 = 27

 

Tips Menjawab Soalan Peperiksaan Penguasa Kastam

Di bawah ini disampaikan nasihat-nasihat yang perlu diambil ingatan bagi memudahkan anda berjaya di dalam  Soalan Peperiksaan Penguasa Kastam ini.

Soalan Objektif  Soalan Peperiksaan Penguasa Kastam
(Soalan-soalan di dalam Seksyen A, B dan C)

(a) Anda harus sedar bahawa di dalam peperiksaan ini calon-calon yang mengambil bahagian adalah terdiri daripada calon-calon dari pelbagai lapangan akademik. Soalan-soalan juga disediakan meliputi seluas-luasnya bidang akademik. Oleh yang demikian memang mungkin ada beberapa soalan yang anda tidak boleh menjawab langsung kerana ia diluar daripada bidang pengkhususan anda sedangkan soalan-soalan itu sesuai kepada calon-calon yang lain yang mempunyai pengetahuan di dalam bidang tersebut. Oleh yang demikian jika anda mendapati mana-mana satu soalan yang anda tidak boleh menjawab, jangan membuang masa tetapi hendaklah terus menjawab soalan-soalan yang lain. Apabila masa mengizinkan bolehlah anda kembali kepada soalan itu. Tegasnya, jika anda tidak dapat menjawab mana-mana satu soalan, jangan bimbang kerana memang ada soalan-soalan yang lain yang seharusnya anda boleh menjawabnya kerana ia termasuk di dalam bidang pengajian anda.

(b) Soalan objektif merupakan soalan aneka pilihan di mana 5 jawapan diberi dan anda dikehendaki memilih 1. Adalah ditegaskan di sini iaitu jawapan yang dikehendaki bukanlah sahaja jawapan yang betul tetapi ialah yang paling tepat. Apabila anda membaca buat kali pertama anda mungkin akan menjumpai jawapan yang anda anggap betul daripada 5 pilihan yang diberi. Walau bagaimanapun, anda dinasihatkan membaca dan mengkaji kelima-lima jawapan yang diberi kerana harus diingat bahawa anda dikehendaki memilih jawapan yang paling tepat. Sebaliknya, jika anda tidak dapat memilih jawapan yang betul dan tepat anda mungkin akan dapat mengenalpasti jawapan yang salah. Dengan meninggalkan jawapan-jawapan yang anda agak salah, maka pemilihan anda akan berkurangan dan ini akan dapat membantu anda memilih jawapan yang lebih tepat daripada jawapan yang tinggal.

 

Seksyen C  – Psikometrik

Bahagian ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian sahsiah calon untuk berkhidmat dalam perkhidmatan awam.

Dalam seksyen ini calon dikehendaki menjawab kesemua soalan aneka pilihan. Calon perlu menjawab dengan jujur, berdasarkan kepada diri. Calon dinasihatkan agar tidak berfikir terlalu lama untuk menjawab sesuatu soalan.

Masa : 40 minit
Jumlah Soalan : 200

Contoh Soalan 

1. Saya merasa terganggu apabila orang lain mengganggu kerja saya.

A. Sangat Kerap
B. Kerap
C. Tidak Pasti
D. Kadang-Kadang
E. Tidak Pernah

2. Khidmat Negara perlu dikenakan kepada semua rakyat berumur 21 tahun.

A. Sangat Setuju
B. Setuju
C. Tidak Pasti
D. Tidak Setuju
E. Sangat Tidak Setuju

Kesimpulan bagi calon peperiksaan Penguasa Kastam

Anda sekali lagi dinasihatkan supaya cuba mendapatkan markah setinggi-tinggi yang terdaya dalam setiap seksyen terutamanya SEKSYEN C – PSIKOMETRIK.

Selamat berjaya! Buat calon peperiksaan penguasa kastam 2014. Jawab soalan peperiksaan penguasa kastam betul-betul ya!

Panduan Soalan Peperiksaan Penguasa Kastam 2014.

NOTA: Anda boleh SHARE tips ni pada rakan anda yang memerlukan tips exam jawatan penguasa kastam 2014 ini. Dan jika anda ada bahan hendak dikongsikan, boleh post di sini juga.

Peperiksaan Penguasa Kastam

 

Peperiksaan Penguasa Kastam

Peperiksaan Penguasa Kastam

Comments

 1. siti khatizah says:

  terima kasih encik jamal di atas perkongsian tips & ilmu ini. Walaupun belum menerima surat & sudah menyemak di sistem SPA, alhamdulillah bulan Februari nanti saya akan menduduki ujian ini.

 2. admin tahu x cara nak bli e-book tuk penguasa kastam. smpai hari ni masih belum ada mna2 admin nak jual e-book bkenaan. sebelum ni ada e-book mngenai pegawai anti dadah. sangat-sangat memerlukan.
  terima kasih di atas tips dan panduan di atas.

 3. Ada ebook tak En Jamal…Nak siapkan diri utk exam

 4. thanks…en.Jamal

 5. thnks… en jamal. boleh dijadikan sebagai panduan. tp sy agak blur sikit tentg solan esei.. x taw topik ape yg mungkin keluar. huhuhuh

 6. Semalam saya ada sampaikan info
  berkenaan peperiksaan bertulis penguasa
  kastam Wk1-1 bagi sesiapa yang terlibat.

  Pagi ini, dimaklumkan bahawa Admin
  TipsPTD ada lancarkan semula panduan
  soalan dan jawapan untuk exam Penguasa
  Kastam ini.

  INFO LANJUT DI SINI
  http://tinyurl.com/PeperiksaanPenguasaKastam

  Soalan exam ni sama saja dengan exam
  PTD, cuma ada bahagian yang lain sikit.

  Sekian.

 7. saya tak dpt nak dptkan panduan percuma d link tu

 8. Buat sahabat semua, jika rasa malas nak baca post di atas kerana rasa terlalu panjang, anda semua boleh download di sini dalam format PDF

  http://www.kerja-kerajaan.com/PeperiksaanPenguasaKastam.pdf

 9. Muhamad Rafie says:

  En Jamal ada x contoh soalan peperiksaan pembantu makmal

 10. harap2 lulus exam nie…..4 feb….

 11. boleh email ebook untuk panduan peperiksaan penguasa kastam pada saya… saya sgt memerlukan.. .. nzamz_jb@yahoo.co.uk

 12. saya check pada slip peperiksaan kastam 4 feb nnt hanya ada 4 seksyen..A, B, C dan D..seksyen mana yg xde? bahagian sahsiah diri ke?

 13. Saya juga perlukan ebook berkenaaan. This is my 1st exam utk jawatan kerajaan. Sgt takut dan berdebar.

 14. sy dh beli dah kat tips ptd tntang exam kastam..actually exam kastam like similar dgn exam ptd ni..cume die xde bhg c iaitu pengertian dan kefahaman terhadap esei..rs semua boleh g kat sini http://tipsptd.com/blog/ n baca detail.. hope semua berjaya..s

 15. nz najib tlg r share link….leh share2 ilmu yg ada

 16. salam..semoga succes..ebook tu sgt bagus..xsetimpal harga, jum share ilmu bole emeil aku mhafiz.mus@gmail.com

 17. Salam…sy nak sgt beli ebook tu tp dh terlepas tarikh tutup…kpd sesiapa yg dh beli, boleh x share kat sy…sy sgup byr harga ebook tu…tlglah sy…ni contact no sy 017-3848842…tlglah sy…tq

 18. Semoga u all lulus 4HB ni..

  Selamat ade EBOOK ni, sgt membantu
  saya pun dah sangat kesuntukan masa..

  any info nk share ngan saya boleh emeil sy tak

  sue.admi@gmail.com

 19. terima kasih en.jamal…doakan kami semua berjaya dalam bidang ni ye….

 20. Bagaimana pula dengan bentuk soalan yang akan dikemukakan dalam Custom Assessment Centre (CAC) ?

 21. saya perlukan contoh soalan utk exm online penguasa kastam.. tolong emial kat saya ya norfauziyana@yahoo.com . Saya nak sgt lulus exm ni. Share with me please

 22. sy perlukan contoh soalan utk exam penguasa kastam.plz share with me ye.tq

 23. saya pun perlukan.. tolong email kat saya ya.
  nuar_311@yahoo.com.
  terima kasih

 24. Sgt bharap semoga ada kawan yg blh share ebook. Share with me via moonmiztito@gmail.com

 25. mohd izwan says:

  saya pon perlukan jga..
  tolong send kt email nie..
  dekwann9@yahoo.com

 26. addyviera says:

  saya perlukan bantuan
  tolong email ke
  a_dyvra90@rocketmail.com

 27. jgn lupe geng…lau ade notebook bg adiah kt sy jgk ye…thnks

 28. jgn lupe geng…lau ade notebook bg adiah kt sy jgk ye…thnks

  ni email sy

  amiradli_umt@yahoo.com

 29. norizan talib says:

  sy nk jgk..perlukn sgt.tlg email kt sy jgk plisss…

 30. Saya teringin nak dapatkan ebook. Mohon budi kongsikan dengan saya . oyyesteh@yahoo.com

 31. saya juga perlukan contoh soalan utk exam online penguasa kastam. Tolong email kat saya yea. Email saya

  fahmiemohamed90@yahoo.com

 32. Mohon bantuan kongsikan kepada saya juga. Wra490@gmail.com Terima kasih. Semoga berjaya lulus exam kepada yang sudi berkongsi contoh soalan exam tersebut.

 33. mohon kongsikan jugak ebook untuk penguasa kastam ni. nak sgt lulus exam ni. puteri_fizrie27@yahoo.com TQ sgt2 kepada yg sudi share.

 34. salam, saya ingin mohon bantuan bagi mendapatkan ebook tersebut. Mohon emailkan, email saya : kiranaadiratna@yahoo.com , terima kasih

 35. Saya memerlukan contoh exam online peguasa kastam..pada yang Sudi share..saya amat memerlukanya.tq.
  almy_cool@yahoo.com

 36. salam..mohon share info soalan pd sya juga. terima kasih..
  nurulherdawatti@gmail.com

 37. mohon share ebook kepada saya please… terima kasih…
  shikinarif26@yahoo.com

 38. sy juga perlukan contoh soalan exam penguasa kastam
  mohon share,….terima kasih
  adilaabdullah90@yahoo.com

 39. Hi…saya pun perlukan ebook ni jgk.,.sapa2 bole Bantu..hrap Bantu…BG link utk beli eBook ni..tq

 40. Saya memerlukan contoh exam online peguasa kastam. hazir_zainal@yahoo.com 10q.

 41. Terima kasih tuan 🙂

 42. can give share the e book to me…thanks..

 43. saya perlukan contoh soalan penguasa kastam fyda.sh@gmail.com

 44. salam. terima kasih tuan jamal untuk tips ini.
  kepada yang ada e-book, contoh soalan exam penguasa kastam, harap dapat berkongsi dengan saya juga. harap sgt lulus exam ni.

  cthasmah.hjikhsan@gmail.com

 45. sy pon nak jugak..urgent ni..so sesape yang dah ade ebook utk exam penguasa kastam tu tolang la share dgn sy ye..email kat aznissalam84@gmail.com ..tq so much

 46. Muhammad fuad says:

  salam, saya ingin mohon bantuan bagi mendapatkan ebook tersebut. Mohon emailkan, email saya : muhammadfuadrubaai@gmail.com , terima kasih

 47. Muhammad fuad says:

  salam, encik sy nk mohon bantuan dptkan ebook penguasa kastam. dan contoh soalan…. email saya : muhammadfuadrubaai@gmail.com , terima kasih

 48. Assalamualaikum
  Mohon bantuan perkongsian contoh2 soalan…
  Disertakn email sy ye… n_dy88@yahoo.com
  Terima kasih

 49. mohd razif says:

  salam. terima kasih untuk tips-tips ini.
  kepada yang ada e-book, contoh soalan exam penguasa kastam, harap dapat berkongsi dengan saya juga. harap sgt dapat bersedia untuk peperiksaan ini.

  mohdrazif03@yahoo.com

 50. salam..mohon kawan2 kongsikan copy ebook ni ye..tQ (noorhidayah.y@gmail.com)

 51. thanks en. Jamal…
  sesiapa yg ada ebook penguasa kastam..
  mohon email norkamelia@yahoo.com
  tq!

 52. Assalam..encik boleh tolong emailkan ebook penguasa kastam dan contoh soalan..bantuan encik amat sy perlukan dan sy hargai..=.terima kasih…
  email: mirasharida@yahoo.com

 53. Assalam..encik boleh tolong emailkan ebook dan contoh soalan penguasa kastam..bantuan encik amat sy perlukan dan sy hargai…terima kasih…
  email: mirasharida@yahoo.com

 54. Dear frenz
  Saper yg ader ebook panduan exam penguasa kastam
  Pls..mohon share …sya pun nk lulus exam ni

 55. Ni emel sya azira@ gmail.com
  Mohon ebook panduan exam penguasa kastam

 56. kpd yg baik hati, blh tlg kongsikan ebook utk jwb exm kastam..many thank kpd yg sudi tlg..
  email: dalilahanafi@yahoo.com

 57. salam…nak juga e book tu…tapi macam dah lambat..dapat sms pagi ni…mgu depan dah exam…pls sesiapa yang ada e book kastam tu…norshafini@gmail.com

 58. Salam nak tny pegawai kastam ni dia akan kene pg PAC x?mcm PTD?

 59. Saya juga perlukan ebook berkenaaan. Ni 1st exam utk jawatan kerajaan 🙂

 60. Panduan Lulus Temuduga Kerja Kerajaan says:

  saya sokong..

 61. penerangan yang sangat membantu calon..kepada semua calon ambillah peluang ini sebaiknya,,semoga anda semua berjaya 🙂

 62. salam..boleh emelkan ebook contoh soalan untuk penguasa kastam w41. ini emel sy: afiq.othman@ymail.com

 63. salam..sy inginkn contoh soalan ..kalau ada boleh x tolong email kn pd autumn_2606@yahoo.com.terima kasih byk2.

 64. salam, sy juga perlukan contoh soalan exam penguasa kastam mohon share,….terima kasih. Ni email saya razz_boys@yahoo.com

 65. salam… saya mohon bantuan kwan2 dptkan ebook penguasa kastam. dan contoh soalan…. email saya m.faiz_scoc@yahoo.com.my

 66. salam..sesape yg da e-book tu..boleh tlg emailkn x??
  anieys_casss@yahoo.com

 67. askm.. kpd sesiapa yg beli.. blh share tak.. saya amat memerlukan ebook ini.. terima kasih suzianaismail79@gmail.com

 68. saya memerlukan juga ayunjeeha89@yahoo.com

 69. ade sesape yg dah beli. tolong share ye ayunjeeha89@yahoo.com
  thanks

 70. boleh x spe2 tolong ella kongsi ebook.

  spikyuu@yahoo.com

 71. saya juga perlukan bantuan untuk exam penguasa kastam sabtu ini..boleh share juga tak nota? shakilla_affa@yahoo.com

 72. as salam.anyone bole share x contoh soalan utk exam penguasa kastam…bantuan anda sgt dihargai..tq in advanced. bazilahn@gmail.com

 73. As salam.. Sy juga perlukan bantuan utk rujukan
  norhafariza_baharom@yahoo.com
  Terima kasif

 74. assalamualaykum, saya tahu ni tarikh dah dekat.. harap ada yg sudi share juga nota2 Penguasa Kastam.. Moga Allah memberkati anda diatas perkongsian anda dengan saya.. In shaa Allah.. hrp ada yg sudi kongsi dgn saya nota2 tu.. darlily85@gmail.com

 75. Nor Hamizah Binti Abdul Hamid says:

  Sape ade e-book bleh share on my email hamizada@gmail.com

 76. saya juga perlukan bantuan ebook untuk jawab exam penguasa kastam…boleh share tak kt email saya im87_khs@yahoo.com….terima kasih atas bantuan…

 77. SY JUGA PERLUKAN BANTUAN EBOOK UNTUK JAWAB EXAM PENGUASA KASTAM..
  BOLEH SHARE TAK…lvna_jc18@yahoo.com

 78. sy pn nk ebook contoh soalan…semoga ALLAH memberkati atas pertolongan tuan\puan

 79. ops sory…nie email sy akbar8277@gmail.com

 80. Saya juga memerlukan bantuan ebook dan cth soalan. Pohon pihak tertentu dpt sharekn di email address saya taiyu_aila@yahoo.com. terima kasih…

 81. Boleh tak tolong email ebook panduan exam on9 penguasa kastam. Brharap sangat. Terima kasih..

 82. salam.siti khatizah, u ade e book tu kan..harap awak boleh share dgn sy..or sesiapa yg ade please email to

  insbidariesmanagement@gmail.com

 83. sya perlukan bantuan e-book ni…ni email sya hamanochiaki3@gmail.com bleh share?

 84. tok leh masok website exam. mcm mano nok exam

 85. xblh msuk gak.. dh hbis part 1 pun.. cmne????

 86. zaiton mohamad isa says:

  Jwpn x boleh save

 87. Mohon share ebook… pakdean1987@gmail.com…thanks

 88. Tahniah kepada yg berjaya dalam peperiksaan online penguatkuasa kastam W41…
  Ada lagi x yg menghadapi masalah teknikal dlm memduduki peperiksaan ulangan W41pd 10/9/14?
  ………………..
  Saya ada masalah lagi…pautan aduan nya masih dibuka.. Sila war war kan masalah tahu ada peluang lagi..
  http://aduan.spa.gov.my/AduanExam/

 89. As a Newbie, I am continuously searching online for articles that can help me. Thank you

Speak Your Mind

*